Systeembeheer

Te klein voor eigen systeembeheer? Totaal beheer voor MKB!

Welke omvang uw onderneming ook heeft, systeembeheer is cruciaal voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een stabiele omgeving is daarvoor onontbeerlijk, anders is adequaat systeembeheer onmogelijk.

ITSave System Scan
Wij maken graag kennis met uw netwerk. Zo kunnen we onze opties daarop afstemmen. Zonodig maakt ITSave uw IT-omgeving eerst stabiel. Deze wordt vervolgens voor aanvang van het systeembeheer gedocumenteerd.

Pro-actief beheer
ITSave draagt vervolgens zorg voor pro-actief beheer door regelmatig alle systeemcomponenten te updaten en te controleren. Beheer kan op locatie of op afstand plaatsvinden. Alle wijzigingen, updates en werkzaamheden worden gedocumenteerd. De frequentie van het beheer wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen.